Missie & Visie


Het woord "home" bevat een deel van mijn achternaam, namelijk Huijsman. Als therapeute is het mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen en te begeleiden bij het terugkeren naar hun eigen basis en het bereiken van een positiever bewustzijnsniveau, oftewel hun 'home'. Dit kan bereikt worden door individuen te helpen zich opnieuw te verbinden met hun lichaam, het accepteren van bepaalde blokkades en angsten, en het bieden van ondersteuning bij het herstel na zowel fysieke als mentale trauma's. Hierbij kun je denken aan chronische klachten (bijv. reuma of fibromyalgie), depressies, burn-out, angsten (o.a. faalangst), slaapritme problemen, concentratie problemen, (jeugd-) trauma's en andere vormen van trauma.

Om iemand te helpen zijn of haar eigen basis terug te vinden, of om van bepaalde klachten af te komen, is het cruciaal om te begrijpen hoe, wanneer en waardoor bepaalde patronen en klachten zijn ontstaan. Mijn aanpak omvat gespreksvoeringen en het aanbieden van op maat gemaakte behandelingen.  Zo begin ik eerst met het luisteren naar de klachten en problemen en kijk vervolgens van daar uit naar welke wetenschappelijk onderbouwde technieken, behandelvormen en methoden het meest geschikt zijn voor de individuele persoon voordat ik deze toepas, of in sommige gevallen doorverwijs.  Het is dan ook mijn doel om samen met de persoon te werken aan het herstel en de transformatie naar een gezonder en positiever welzijn vanuit de holistische benadering. Dit door aandacht te hebben voor zowel het lichamelijke als geestelijke aspect, om zo op langer termijn hun eigen welzijn te verbeteren en hun levenspad positief te beïnvloeden.